Rör på påkarna orienteringsskolning i Borgå

Rör på påkarna orienteringsundervisning arrangeras på måndagar i Borgå på Borgånejdens moto tillfällen kl 17.45-19.15 och i Sibbo på Keski-uusimaa rasti -tillfällen kl. 18.00-19.30.

Kom med ensam, med en kompis eller tillsammans med hela familjen för att lära dig orienteringens grunder, njuta av naturen och uppleva upptäckandets glädje.

Borgånejdens Rör på påkarna orienteringskurs för nybörjare

OBS! Vårens Rör på påkarna orienteringskurs startar 26.4. virtuellt. Detta betyder att teoridelen hålls virtuellt i teams på måndagar kl. 17.45-19.15 (må 26.4 / må 3.5. / må 10.5).

Efter teoridelen skickar vi alltid veckans Borgånejdens motionskarta till kursdeltagaren, så att deltagaren kan självständigt testa teorin i verkiligheten. Noggrannare information om detta skickas senare till deltagaren.

Avgift:  Vuxna 60 €/ person och barn under 16 år 30 €/ person.
Paketet inkluderar: undervisning, kursmaterial, handledning och
motionsorienteringarnas deltagaravgift (5 st).

Betalning: innan kursen börjar på OK Trians konto: FI22 4055 0012 0867 46
Skriv i meddelanderutan: LN-opetus 2021 och namn på den personen/ de personer som anmälar sig.

Kursens program och anvisningar.

Undervisningen sker utomhus, så vi rekommenderar att klä på er enligt vädret. Vi beaktar alla corona begränsningarna i undervisningen.

Tilläggsinformation om kursen:
OK Trian / Heidi Liljeström, heidi.liljestrom@oktrian.fi

Du kan även på egen hand studera orienteringens grunder med självskolningspaket som vi har sammanställt. Materialet hittar du här. Materialet är för tillfället på finska.

I följande OK Trians orienteringsvideon hittar du tips och inspiration till orienteringsträning:

Rör på påkarna 1- orienteringsundervisningsvideo

Rör på påkarna 2 – kartans färger

Rör på påkarna 3 – karttecken

Rör på påkarna 4 – riktning av kartan

MOBO-kontroller och fasta kontroller – video presenterar alternativa möjligheter till att träna orienteringens grunder på egen hand.

Rör på påkarna självbetjäningsorienteringen börjar.

Det är viktigt att på egenhand träna de kunskaper du lär dig under kursen. Borgånejdens motionstillfällen hittar du även i rastilippu.fi -tjänsten. Du kan anmäla dig och betala avgiften kontant (eller med motionssedlar) på platsen eller alternativt på förhand via rastilippu.fi.

FORTSÄTTNINGSKURS I ORIENTERING ARRANGERAS PÅ HÖSTEN 2021!

VÄLKOMMEN!