OK Orient • Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Orienteringsklubben Orient r.f.
www.okorient.fi

Rekisteriasioista vastaavien yhteystiedot
Antti Niemelä
antti.nimela@oktrian.fi

Rekisterin nimi
Porvoonseudun kuntosuunnistus, kävijärekisteri
Orienteringsklubben Orient r.f.:än jäsenrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Orienteringsklubben Orient r.f.:n järjestämien kuntosuunnistustapahtumien kävijöiden hallintaan sekä näiden tapahtumien viestintään ja tilastointiin. Henkilötietoja käytetään jäsenrekisterissä jäsenmäärän tilastointiin, viestintään ja jäsenmaksujen laskutukseen.

Esimerkkejä rekisteritietojen käytöstä ovat:

  • tapahtuman tulosluettelo seuran verkkosivuilla ja Rastilipun verkkosivuilla
  • tapahtuman lähtölista eli osallistujan kirjaus ja sen varmistaminen, että hän on ilmoittautunut tapahtuman maalissa
  • Maksuturvan ja muiden maksullisten palveluiden laskutus

Rekisterin tietokentät
Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelin, asuinpaikka, syntymävuosi, emit-kortin numero.

Rekisterin tietolähteet
Henkilöiden itse ilmoittamat tiedot verkkopalvelussa tai tapahtumien aikana kävijätietolomakkeilla.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on tallennetettu palveluntarjoajan EU-alueella sijaitsevaan suojattuun tietovarastoon, johon on pääsy Orienteringsklubben Orient r.f.:än valtuuttamilla henkilöillä.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Nimenhuuto ja myClub-palvelua) sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin tallennettu henkilö voi tarkistaa ja muokata tietojaan verkkopalvelussa. Henkilö voi pyytää tietojensa poistamista lähettämällä sähköpostiviestin rekisterinpitäjälle..

Rekistereiden tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekistereiden tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään.

Rekistereitä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot sijaitsevat valvotussa palvelinkeskuksessa palomuurin ja käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Orienteringsklubben Orient r.f. ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä käyttäen teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.