Luonto

Suunnistajilla on pitkät perinteet hyvästä yhteistyöstä maanomistajien, metsästäjien, luontoharrastajien ja ympäristöviranomaisten kanssa. Suunnistuskilpailujen järjestäminen ei perustu jokamiehenoikeuteen, vaan Jukolan viestin pitämiseen pyydetään kaikilta kilpailualueen maanomistajalta lupa ja yhdessä maanomistajan kanssa järjestäjät sopivat toimenpiteistä, joiden avulla maanomistajan omaisuus (pellot, taimikot yms.) sekä maaston arat alueet voidaan suojella. (Lähde: www.jukola.com/tietoja-tapahtumasta/jarjestelyt/luonto).

Kilpailujärjestäjien perusohjeena on Suomen Suunnistusliiton julkaisema Suunnistuskilpailujen ympäristöohje, joka on kaikkien saatavilla Suunnistusliiton verkkosivuilta: www.suunnistusliitto.fi

Jukolan viestin ympäristövaikutuksista on tehty useita luontoselvityksiä ja tunnuksena toiminnan onnistumisen on Jukolan viesti palkittu ympäristöviranomaisten toimesta esimerkillisestä ympäristön huomioonottamisesta massatapahtumassa. Lue lisää Jukolan viestin luontoselvityksistä.

Jukola 1995 kilpailun jälkeen tehtiin laaja luontoselvitys viestin vaikutuksista maastoon. Tämän luontoselvityksen löydät kokonaisuudessaan täältä.