Elitgruppen

Elitgruppen består av orienterare 20+ som tränar målmedvetet och har tävlingsmässiga målsättningar.

Träningsverksamhet
Vinterns träning baserar sig på föreningens ledda träningar för olika grupper, där man koncentrerar sig på orienteringens alla väsentliga fysiska delområden och även orienteringsteknik. Träning på egenhand kompletterar idrottarens helhetsprogram.

Sommarträningen baserar sig på baserar sig på de teknik- och tilläggsträningar som föreningen arrangerar ensam eller i samarbete med orienteringsföreningar i Nyland. Teknikträningar arrangeras 1-2 gånger per vecka.

Läger eller lägerdagar arrangeras under hela träningsperioden cirka en gång i månaden med början i november. De som är utvalda till FSO:s och SSL:s träningsgrupper deltar i gruppernas läger.

Träningar för hela föreningen
• Gemensamma träningar 3-7 gånger i veckan, antingen för olika grupper eller för alla tillsammans
• Östnyland Idrottsakademis träningar 2 gånger i veckan under skolåret
• Salsträningar 3 gånger i veckan från oktober till april
•Högklassiga och mångsidiga orienteringsteknikträningar varje vecka året runt, på sommaren en eller två gånger i veckan.
• Högklassiga träningar arrangeras en per månad.
•Fysiska träningar, till exempel löpträning och testlopp under grunduthållighetsperioden.
• MTBO-träningar arrangeras enligt intresse och resurser
• Veckans bana – teknikträningar med fasta kontroller året runt, som man kan löpa självständigt

Läger:
• Säsongsöppningsläger i november-december, träningsdag.
• Träningsdagar och -veckoslut eller träningsläger
• Träningsläger på vintern
• Teknikläger på påsken
• Jukola- /Venlaläger under maj månad.

Tävlingsverksamhet
I individuella tävlingar deltar vi i alla FM, FSOM-tävlingarna samt i andra värdetävlingar enligt uttagningar. I andra nationella tävlingar deltar var och en enligt egen aktivitet och villighet. I stafetterna deltar vi i 10-mila, Jukola, 25-manna, Halikkostafetten, FM-stafetterna och FSOM-stafetterna.

Representationsorienterarna ansvarar för sin egen del för föreningens ekonomi genom att arrangera samt delta i olika evenemang.

Tävlingsmässiga målsättningar
Målsättningarna i de individuella tävlingarna, R1:
•FM-tävlingar: A-finalplatser och i finalerna 5 FM-medaljer och 5 plakettplatser
• Representation i ungdomarnas värdetävlingar.

Målsättningar i stafetter
• 10-mila H/D H<40
• Jukola / Venla H<40 D<80
• FM-stafett H21<20 D21<20 H/D16 <10, H/D18< 10 H/D20 <10
• FSOM-stafett, medalj i alla klasser
• 25-manna <35

Övriga målsättningar
• Fortsätta med den goda sammanhållningen, som har skapats under tidigare år.
•Öka idrottarnas träningsmotivation samt följa upp utvecklingen med analyser och tester av olika slag