OK Trians vårmöte 24.4.2019 kl. 18.30

05.04.2019 kl. 12:11
Välkommen på OK Trians vårmöte till Jukola-byrån, Stadshusgatan 5 B, Borgå

Kallelse till vårmöte

 

Alla medlemmar är välkomna på OK Trians vårmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden: bl.a. fastställande av bokslutet och årsberättelsen. Moderföreningarna som är enda medlemmarna i OK Trian har utsett representanterna till mötet. Medlemmarna i moderföreningarna har närvaro- och yttranderätt på mötet. Kom med och påverka! Välkommen!

Tid:                Onsdagen den 24.4.2019 kl 18.30
                                

Plats:         Jukola-byrån (Stadshusgatan 5 B, Borgå)
                                

Föredragningslista

  1. Mötet öppnas.
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare.
  3. Konstateras mötets laglighet och beslutförhet.
  4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
  5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras.
  6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga. 
  7. Övriga ärenden.
  8. Mötet avslutas.
     

 

 

 

Ulrica Holmgren
 
 
 
 
 
 
Halti
Olenius
Trimtex
Helakauppa
Skogsreviret
VJ Sport