OK Trians höstmöte 28.11.2018 kl. 18

30.10.2018 kl. 06:30
Höstmötet är ons. 28.11.2018 kl. 18 i Idrottshallens café i Borgå. Moderföreningarnas alla medlemmar är välkomna med och påverka.

 

 

Kallelse till höstmöte /  Kutsu syyskokoukseen

 

Alla medlemmar är välkomna på OK Trians höstmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden: bl.a. val av styrelse 2019 samt verksamhetsplan och budget. Moderföreningarna som är enda medlemmarna i OK Trian har utsett representanterna till mötet. Medlemmarna i moderföreningarna har närvaro- och yttranderätt på mötet. Kom med och påverka! Välkommen!

KAFFE- och TESERVERING

Tid:                Onsdagen den 28.11.2018 kl 18.00
                               

Plats:         Idrotthallens café i Borgå (Skepparestigen 3)
 

Föredragningslista

  1. Mötet öppnas.
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare.
  3. Konstateras mötets laglighet och beslutförhet.
  4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
  5. Anslutnings- och medlemsavgiften samt understödande medlemsavgift för 2019 fastställs.
  6. Verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 2019 fastställs.
  7. Val av ordförande och styrelsens medlemmar.
  8. Val av verksamhetsgranskare samt suppleant.
  9. Övriga ärenden.
  10. Mötet avslutas.

 

Ulrica Holmgren
 
 
 
 
 
 
Halti
Olenius
Trimtex
Helakauppa
Skogsreviret
VJ Sport