Kallelse till vårmöte / Kutsu kevätkokoukseen

10.04.2018 kl. 08:21
Tid / Aika: Tisdagen den 24.4.2018 kl 18.00
Tiistaina 24.4.2018 klo 18.00
Plats / Paikka: Borgå idrotthalls café (Skepparestigen 3, Borgå)
Porvoon urheiluhallin kahvila (Laivurinpolku 3, Porvoo)

 

Alla medlemmar är välkomna på OK Trians vårmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden: bl.a. fastställande av bokslutet och årsberättelsen. Moderföreningarna som är enda medlemmarna i OK Trian har utsett representanterna till mötet. Medlemmarna i moderföreningarna har närvaro- och yttranderätt på mötet. Kom med och påverka! Välkommen!
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita OK Trianin kevätkokoukseen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: mm. hyväksytään tilinpäätöstä ja vuosikertomusta. Emoseurat jotka ovat ainoat jäsenet OK Trianissa ovat nimittäneet edustajiinsa kokoukseen. Emoseurojen jäsenillä on osallistumisoikeus ja läsnäolo oikeus. Tule mukaan vaikuttamaan! Tervetuloa!

Suunnistusseura OK Trianin hallitus kutsuu kaikki seuran jäsenet sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Kokouksessa käsitellään seuran säännöissä vahvistetut asiat. Tervetuloa!

 

Föredragningslista / Esityslista
1. Mötet öppnas.
Kokouksen avaus.
2. Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare.
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta.
3. Konstateras mötets laglighet och beslutförhet.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras.
Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon esittely.
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga. / Tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuhenkilöille.
7. Övriga ärenden.
Muut asiat.
8. Mötet avslutas.
Kokouksen päätös.

Jari Johansson
 
 
 
 
 
 
Halti
Olenius
Trimtex
Helakauppa
Skogsreviret
VJ Sport