Trian satsar på träningsverksamheten / Trian panostaa valmennustoimintaan

02.10.2017 kl. 12:14

Trian satsar på träningsverksamheten

Trian valdes denna sommar till Orienteringsförbundets toppföreningsprojekt ”Suunta Huipulle”. Det är fråga om ett pilotprojekt till vilket totalt sex föreningar valdes. De övriga föreningarna är Espoon Suunta, Helsingin Suunnistajat, MS Parma, Paimion Rasti och Tampereen Pyrintö. Att vara en toppförening innebär att föreningen stöder sina idrottare från ungdomen till toppnivå på ett professionellt sätt året runt.

Trians satsning på träningsverksamheten inleddes med en tränarkväll för föreningens tränare och ledare. En målsättning för kvällen var att få nya modeller och idéer och därför hade Erno Puupponen bjudits in för att berätta om Espoon Suuntas verksamhet, där speciellt ungdomsverksamheten gjort ett enormt uppsving under de senaste åren. Hans inlägg gav många impulser till deltagarna i den fortsatta diskussionen.

Under kvällen definierade deltagarna vilka styrkor det finns i Trians träningsverksamhet och hur vi bättre kunde utnyttja dem. Diskussionen var livlig och många goda förslag och viktiga utvecklingsobjekt lyftes upp. Mötet enades om två åtgärder som vidtas redan på detta års sida: att definiera ansvar och uppgifter inom träningsverksamheten samt att göra upp en årsplan och målsättningar för träningsverksamheten på alla nivåer. Två arbetsgrupper jobbar vidare med åtgärderna, den första med Jari J och den andra med Elli som dragare.  Alla medlemmar kommer att ha möjlighet att vara delaktiga i processen.

Här kan du läsa mera om toppföreningsprojektet:
http://www.suunnistusliitto.fi/huippu/akatemiavalmennus-ja-alueet/suunta-huipulle-kehittamisohjelma/

Trian panostaa valmennustoimintaan

Trian valittiin tänä kesänä Suunnistusliiton Suunta Huipulle-huippuseuraprojektiin. Pilottiprojektiin valittiin yhteensä kuusi seuraa, Trianin lisäksi Espoon Suunta, Helsingin Suunnistajat, MS Parma, Paimion Rasti ja Tampereen Pyrintö. Tavoitteena on että huippuseurassa tuetaan ympärivuotisesti  ja ammattimaisesti suunnistajan polkua nuoruudesta huipputasolle.

Trianin satsaus valmennustoimintaan käynnistyi valmennusillalla, johon kutsuttiin seuran valmentajat ja ohjaajat. Illan yhtenä tavoitteena oli saada hyviä malleja ja ideoita omaan toimintaan.  Erno Puupposen esitys EsSun valmennustoiminnasta antoikin oivan pohjan illan keskustelulle.

Illan aikana osallistujat määrittelivät Trianin valmennustoiminnan vahvuuksia ja miten niitä voisi hyödyntää paremmin. Vilkkaan keskustelun aikana nousi esiin monta hyvää ehdotusta ja tärkeää kehityskohdetta. Näistä tärkeimmiksi ja välittömästi eteenpäin vietäviksi valikoituivat valmennustoiminnan tehtävien ja vastuiden selkeyttäminen sekä valmennus- ja vuosisuunnitelman rakentaminen eri ryhmille. Kaksi ryhmää jatkavat asioiden työstämistä, ensimmäinen Jari J:n ja toinen Ellin vetämänä. Kaikilla jäsenillä tulee olemaan mahdollisuus olla mukana kehittämisprosessissa.

Tässä voit lukea lisää huippuseuraprojektista:
http://www.suunnistusliitto.fi/huippu/akatemiavalmennus-ja-alueet/suunta-huipulle-kehittamisohjelma/

Rita Wickholm

Mirva Krum
 
 
 
 
 
 
Folksam
Halti
Olenius
Trimtex
Helakauppa
Skogsreviret
PEFC
VJ Sport