Ordförandes funderingar

24.08.2017 kl. 12:44
Sommaren är på väg mot höst, som åtminstone till en början känns solig och varm. En lämpligt sval sommar har det behövts, för det har räckt till med arrangemang och evenemang.

Vi har dock lyckats utmärkt i genomförandet av Toppligan, Ungdomens Jukola och Husqvarna-tävlingen. Framför oss har vi ännu Kadaverloppet, men tur att det ännu är lite tid till dess. Tack till alla som deltagit i arrangemangen, utan talkoarbete skulle vi inte lyckas!

 

På tal om talkon är vi ett steg närmare det verkligen stora talkot, för vi kom vidare i ansökan om Jukola-stafetten. Vi är bland de tre föreningar, av vilka en väljs till arrangör för år 2022 samt en för 2023. Följande steg är att namnge tävlingsorganisationens ansvarspersoner samt utarbeta den slutliga ansökan. Nu är det ett ypperligt tillfälle att lyfta upp tassen, ta emot utmaningen och komma med och arrangera ett av Finlands mest kända idrottsevenemang. Jag väntar aktivt på anmälningar, och kan eventuellt dra i ärmen....

 

Sommarens tävlingar har varit intressanta att följa med. Framgång och lyckoträffar har det kommit på bred front. De allra betydelsefullaste är Ottos, Anders, Jespers samt Ingrids goda tag i landslaget. FSOM var igen Trians herravälde, med 17 medaljer att bära hem samt en stor bunt med plakettplatser. Jukola väckte intresse bland medlemmarna, och vi fick 21 lag på fötter. Och snart är 25-manna i närheten av Stockholm i turen, där vi har som målsättning att få ihop fyra lag. Anmäl er i Nimenhuuto!

 

Som det så många gånger har konstaterats, är det viktigt att vid sidan av alla arrangemang och projekt hålla fast vid Trians kärna, d.v.s. högklassig tränings- och tävlingsverksamhet. På tal om detta ansökte vi på våren till Orienteringsförbundets toppklubbprojekt ”Suunta Huipulle”, och vi blev valda tillsammans med fem andra klubbar. Målsättningen är att stöda föreningar så, att det år 2020 i Finland finns ett tiotal Toppklubbar, som fungerar som områdets bas för högklassig föreningsträning. Och för att undvika missförstånd vill jag poängtera att högklassig träning gäller föreningens alla medlemmar, inte bara eliten. Det kommer säkert nya tankar och idéer om att utveckla coaching- och träningsverksamheten. Samtidigt trimmar vi vår egen organisation så, att vi kan stöda orienterarens utveckling på bästa möjliga sätt i alla ålderskategorier och öka samarbetet mellan olika ålders- och träningsgrupper.

 

Trian har nu byggts upp under några år och kommande höst samt vinter är det meningen att granska vad vi har fått till stånd och hur vi skall fortsätta härifrån framåt. Före det skall vi ändå njuta av sensommarens och höstens rikliga tränings- och tävlingsutbud. Samt förbereda oss psykiskt för nästa sommars föreningsresa till Italiens orienteringsvecka 26-30.6.2018.

Ulrica Holmgren
 
 
 
 
 
 
Folksam
Halti
Olenius
Trimtex
Helakauppa
Skogsreviret
PEFC
VJ Sport