Sibbo: Byakampen / Kyläviesti 13.9.2015 • Inbjudan / Kutsu

29.08.2015 kl. 09:33
Välkommen till årets byakamp i orientering som i år löps i Mosskärr-Rännarberget från Savijärvi-hållet, söndagen den 13 september.
Tervetuloa kyläviestiin joka tänä vuonna juostaan Mosskärr-Rännarbergtin maastossa Savijärven suunnasta, sunnuntaina 13. syyskuuta.

Suomeksi

INBJUDAN

BYAKAMPEN 13.9.2015

Välkommen till årets byakamp i orientering som i år löps i Mosskärr-Rännarberget från Savijärvi-hållet. Snitslingen börjar från Oljevägens och Lillängsvägens korsning.

Parkeringen är vid vägkanten nära TC. Samåkning rekommenderas!

Lagen kan sammanställas byvis, familjevis eller enligt andra kriterier.

Sträckorna ca. 3km (medelsvår)– 1.5km (lätt) – 5.0km(svår). Emit-stämpling.  

Lagens starttider baseras på respittider som ges enligt ålder och kön, se tabell nedan. Laget med den största respit-tiden startar kl.10.00.01 och första godkända lag i mål är segrare.  

Några ord om klasskategorierna K och N. Att klassas i K kategorin innebär att man inte i H21 ligger bland 500 eller i D21 bland 250 bästa på SSL:s on-line rankinglista då anmälningstiden går ut. N-kategorin är öppen även för andra åldersklasser än 21.

En frivillig anmälningsavgift på 5€/lag kan betalas på plats för att täcka arrangörsavgifterna.  

Kartan är i 1:10000, 6 färger och storleken A4.

Information: Karoliina p. 0400907440.  

Anmälningar senast to 10.9.2015 i anmälningstjänsten http://bittirasti001.privatedns.org/byakamp/.

I samband med anmälningen skall lagnamnet, lagmedlemmarnas namn, klass och sträcka nämnas samt behov av låne-emit. Detta för att respittiderna skall kunna beräknas.  

Försenade anmälningar innebär 0 minuter respit!

TC:n finns i terrängförhållanden utan WC eller dusch.

Arrangörerna har rätt att ändra på reglerna och avgöra vem som hör till 21N klasserna.

 

Respittidermin/km / Aikahyvitysmin/km
Ålder / Ikä 21 21K 21N 35 40 45 50 55 60 65 70 80 20 18 16 14 12
H - 1,30 4,00 1,00 1,30 2,00 3,00 4,00 5,00 7,00 8,00 9,00 - 1,00 1,30 3,00 4,00
D 2,00 3,30 7,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 - - 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

21K = Kuntoilija/Motionär, 21N = Nybörjare/Aloittelija


På svenska

KUTSU

KYLÄVIESTI 13.9.2015

Tervetuloa kyläviestiin joka tänä vuonna juostaan Mosskärr-Rännarbergtin maastossa Savijärven suunnasta.  Opastus alkaa Oljytien ja Lillängintien risteyksestä.

Paikoitus on tien varressa kisakeskuksen lähistöllä. Käyttäkää kimppakyytejä!

Joukkueet voidaan koota kylittäin, perheittäin tai jollakin muulla tavalla.  

Osuudet n. 3km (keskivaikea) – 1,5km (helppo) – 5.0km (vaikea). Emit-leimaus!

Joukkueiden lähtöaika määräytyy iän ja sukupuolen mukaan laskettavan aikahyvityksen mukaan: eniten hyvitystä saanut joukkue lähtee klo 10.00.01 ja ensimmäisenä hyväksytysti maaliin saapunut joukkue on voittaja.  

Muutama sana sarjaluokista K ja N. K -luokittelu edellyttää, että juoksija ei ole H21 sarjassa 500:n parhaan joukossa tai D21 sarjassa 250:n joukossa SSL:n on-line rankilistalla ilmoittautumisajan umpeutuessa. N -sarja on avoinna paitsi -21 sarjalaisille myös muille ikäluokille.

Vapaaehtoinen osanottomaksu 5€ / joukkue, jolla katetaan kilpailusta aiheutuneet kulut. Maksu kilpailupaikalla.  

Kartta on 1:10000, 6 värinen ja sen koko on A4.

Lisätietoja: Karoliina p. 0400907440.  

Ilmoittautumiset to 10.9.2015 mennessä ilmoittautumispalveluun http://bittirasti001.privatedns.org/byakamp/

Ilmoittautuessa mainittava joukkueen nimi, jäsenten nimet, sarja ja osuus, jotta hyvitysaika voidaan laskea. Mainittava myös lainaemitin tarpeista.  

Myöhässä ilmoittautuneet saavat 0 minuuttia hyvitystä!  

Kisakeskus sijaitsee kenttäolosuhteissa eikä siinä ole suihkuja eikä WC:tä.  

Järjestäjillä on oikeus muuttaa sääntöjä ja määritellä kuka kuluu 21N sarjoihin.

 

Välkommen till Savijärvi,  Tervetuloa Savijärvelle

M&M&M´s

Martikaiset


 
Karoliina Martikainen / Svante
 
 
 
 
 
 
Halti
Olenius
Trimtex
Helakauppa
Skogsreviret
VJ Sport