Motionsorientering i borgånejden 2017

02.04.2015 kl. 06:27
Motionsorienteringen i borgånejden arrangeras 2017 för 38. året i rad. Årets första motionsorienteringstillfälle hålls i mitten av april. Kalendern har publicerats på Borgå stads hemsidor. Orienteringstillfällena ordnas i samarbete med de lokala orienteringsklubbarna Akilles OK, OK Orient, Porvooon Urheilijat och Askolan Urheilijat. Evenemangen koordineras av Borgå stads idrottstjänster.

BORGÅ STADS HEMSIDOR - KALENDER - RESULTAT

Direktiv för motionsorienteringen

Händelsekalender: Motionsorienteringskalendern fås av arrangörerna i samband med orienteringstillfällena. Kalendern finns också på föreningarnas www-sidor.

Utrustning: Du behöver idrottskläder anpassade efter väderleken, (kompass) samt ett genomskinligt plastfodral/ficka för kartan.

Starttid: Man kan starta mellan kl. 17.00 – 18.30.

Karta: Kartan, där kontrollerna finns färdigt inritade, får du av arrangörerna i samband med anmälningen.

Tidtagning: Du får själv välja ifall du vill att arrangörerna tar din tid eller inte. Tid tas med EMIT-kort. Arrangörerna har Emit-kort som avgiftsfritt kan lånas. Korten bör ovillkorligen returneras arrangören efter att man kommit i mål. För borttappade EMIT-kort debiteras 60€.

Anmälning / Deltagaravgift: Anmäl dig till arrangörerna på startplatsen. Samtidigt betalar dudeltagaravgiften 6 euro för vuxna och 2 euro för under 16 åringar. Man kan också betala med Smartum motions- och kultursedlar, Virike-sedeln och Tyky Kuntoseteli.

Banlängder: Du kan välja mellan följande alternativ den banlängd som passar dej bäst:

  • 6 km (2 timmar om man går),
  • 4,5 km (1,5 h om man går),
  • 3 km (1 timme om man går) samt
  • 1,5 km (mycket lätt, 30 min om man går).

Målplatsen: Målplatsen stänger kl. 20.30 så före det bör du komma i mål. Varje orienterare bör OVILLKORLIGEN anmäla sig till arrangörerna då de kommit i mål.

Kontrollerna: Kontrollerna är utmärkta med röd-vita tygskärmar och emit-stämplar. Med emit-kortet som man har med sig stämplar man vid varje kontroll vid emit-stämplingen. Det elektroniska emit-kortet registrerar mellantiderna mellan kontrollerna och räknar helhetstiden man varit ute på banan.

Resultat: Resultaten kan du läsa i ortstidningarna samt på arrangörernas hemsidor

Ansvar: Alla deltar i motionsorienteringen på eget ansvar.

Övrigt:

  • Följ angivna direktiv!
  • Följ snitslingarna!
  • Beträd ej förbjudna områden, odlingar och gårdsplaner!
  • Parkera din bil så, att den inte är i vägen för andra!

Tilläggsinformation: Borgå idrottstjänster, Mellangatan 1 B, 3.vån, 06100 Borgå


 

Svante Nilsson
 
 
 
 
 
 
Folksam
Halti
Olenius
Trimtex
Helakauppa
Skogsreviret
PEFC
VJ Sport