Orienteringsskola i Sibbo

Välkommen till Sibbos Hippo-orienteringsskola. Orienteringsskolan är för 6-14 åriga flickor och pojkar med familjer. I orienteringsskolan lär du dig orienteringens grunder, vilka du har nytta av när du rör dig i naturen, i städer och på havet.

Målet med orienteringsskolan är att få barnen och de unga att upptäcka glädjen att röra sig i naturen och att orientering är en rolig och trygg hobby. För de som vill erbjuder vi också möjligheten att bekanta sig med orienteringen som tävlingsform. På träningarna rör vi oss i naturen, lär oss om orientering, bekantar oss med varandra och har roligt.

Vi strävar efter att erbjuda alla som deltar i orienteringsskolan en så individuell undervisning som möjligt och försöker därför hålla grupperna tillräckligt små. Orienteringsskolan är tvåspråkig och deltagarna delas in i grupper enligt modersmål (eller språkönskemål), ålder och kunskaper. Barn som inte ännu är i skolan är välkomna tillsammans med en vuxen.

Träningarna i Sibbo är på måndagar kl. 18:00 och platsen varierar växelvis mellan norra och södra Sibbo. Orienteringsskolan börjar i april och håller på till slutet av september, med sommarlov i juni-juli.

Orienteringsskolan kostar 60 €/barn eller 150 €/familj och avgiften fungerar samtidigt som föreningens medlemsavgift. I avgiften ingår bl.a. undervisning, kartor, deltagningsmöjligheten till alla föreningens evenemang och till några tävlingar. På träningarna är vi alltid ute – klä dig enligt väder. I samband med den första träningen hålls ett informationstillfälle för vårdnadshavarna.

Anmäl till orienteringsskolan.
Orienteringsskolans dataskyddsbeskrivning
Orienteringsskolans program

Kontaktperson:
Magnus Engblom
magnus.engblom@iki.fi
050-5686917