Orienteringsskola i Borgå

Välkommen till Borgå-orienteringsskola. Orienteringsskolan är för 6-14 åriga flickor och pojkar med familjer. I orienteringsskolan lär du dig orienteringens grunder, vilka du har nytta av när du rör dig i naturen, i städer och på havet.

Orienteringsskolan i Borgå börjar på våren. Vi informerar om detta snarast.

Målet med orienteringsskolan är att få barnen och de unga att upptäcka glädjen att röra sig i naturen och att orientering är en rolig och trygg hobby. För de som vill erbjuder vi också möjligheten att bekanta sig med orienteringen som tävlingsform. På träningarna rör vi oss i naturen, lär oss om orientering, bekantar oss med varandra och har roligt.

Vi strävar efter att erbjuda alla som deltar i orienteringsskolan en så individuell undervisning som möjligt och försöker därför hålla grupperna tillräckligt små. Orienteringsskolan är tvåspråkig och deltagarna delas in i grupper enligt modersmål (eller språkönskemål), ålder och kunskaper. Barn som inte ännu är i skolan är välkomna tillsammans med en vuxen.

Träningarna i Borgå är på tisdagar kl. 18:00 och platsen varierar runt om Borgå. Orienteringsskolan börjar i april och håller på till slutet av september, med sommarlov i juni-juli.

Orienteringsskolan kostar 60 €/ barn eller 150 €/ familj och avgiften fungerar samtidigt som föreningens medlemsavgift. I avgiften ingår bl.a. undervisning, kartor, deltagningsmöjligheten till alla föreningens evenemang och till några tävlingar. På träningarna är vi alltid ute – klä dig enligt väder. I samband med den första träningen hålls ett informationstillfälle för vårdnadshavarna.

Orienteringsskolans ledare, Vesa, Suvi, Christel, Sandra, Sofia, Jannica och Venla samt fartgruppens ledare Alec och Simon välkomnar alla till orienteringsskolan!

Orienteringsskolans dataskyddsbeskrivning
Orienteringsskolans program

Kontaktperson:
Vesa Isoniemi
Vesa.isoniemi@pp.inet.fi
041-5473007