Talkoarbetare

Detta väldiga evenemang förverkligas traditionellt till största delen med talkoarbetskraft. Var en del av helheten, kom med och skapa stämningen och en unik upplevelse! All hjälp, även om den känns liten, är viktig och tas emot med tacksamhet! Vilket delområde känner du som ditt? Ta modigt kontakt redan nu.

Anmälningsblanketten öppnas strax!

Porvoo Borgå Jukola 2023 dataskyddsbeskrivning

Utskottens ansvarspersoner och kontaktuppgifter:

1. ARENAPRODUKTIONSUTSKOTTET
Mikko Reitti 044 5805455 mikko@oikeareitti.fi
2. IT- OCH RESULTATSERVICEUTSKOTTET
Svante Nilsson 0405943098 svante.nilsson@oktrian.fi
3. KART- OCH BANUTSKOTTET
Pasi Liitiäinen 0405402872 pasi.liitiainen@oktrian.fi
4. FÄLTUTSKOTTET
Jari Pullinen 0405846055 jari.pullinen@kolumbus.fi
5. TÄVLINGSUTSKOTTET
Hannu Fabritius 044 0610933 hannu.fabritius@hotmail.com
6. LOGISTIKUTSKOTTET
Peter Tallberg 0500718269 peter.tallberg@porvoonenergia.fi
7. RESTAURANGUTSKOTTET
Catharina Borgman
8. MARKNADSFÖRING- OCH INFORMATIONSUTSKOTTET
Jari Johansson /Marknadsföring 050 4656512 jari.johansson@oktrian.fi
Nina Sevelius /Information 050 3677392 nina.sevelius@oktrian.fi
9. KANSLIUTSKOTTET
generalsekreterare Heidi Liljeström 050 3637 488 heidi.liljestrom@oktrian.fi
10. SÄKERHETSUTSKOTTET
Risto Säynäväjärvi 040 5693 706 rtsaynavajarvi@gmail.com
11. EKONOMIUTSKOTTET
Nina Simosas 050 3677392 nina.simosas@gmail.com
12. MILJÖ- OCH SERVICEUTSKOTTET
Jukka Puustinen 040 546 1393 jukka.puustinen@mikrobiologitoimisto.fi