Kortfattat om Jukola

Jukolakavlen är det största idrottsevenemanget i Finland och världens största stafettorienteringstävling.

Porvoo Borgå Jukola arrangeras 17.-18.6.2023. Stafetten är den 45:de Venlakaveln och den 74:de Jukolakavlen. I tävlingarna väntas delta ca 20 000 orienterare.

Jukolaveckoslutet startar på lördagseftermiddag med Venlakavlen som har fyra sträckor. Jukolakavlen startar på lördagskväll när kvällen börjar skymma. Jukolakavlen pågår genom natten med sju sträckor och vinnarlaget är i mål tidigt på söndagsmorgon.

I Venlakavlen får endast damer delta, medan alla får delta i Jukolakavlen. I båda stafetterna är den undre åldersgränsen 15 år, ingen övre åldersgräns finns. Man behöver ingen tävlingslicens. Alla kan naturligtvis själv bygga sina lag. I tävlingarna deltar förutom orienteringsföreningar även ett flertal arbets- och hobbygäng samt familjer och släkter.

TÄVLINGENS LEDNING
tävlingsledare Kalevi Ilonen 0400 310663 kalevi.ilonen@ilonen-lautamo.fi
generalsekreterare Heidi Liljeström 050 3637 488 heidi.liljestrom@oktrian.fi
bitr. tävlingsledare Jari Johansson 050 4656512 jari.johansson@oktrian.fi