Suojelijan tervehdys - Beskyddarens hälsning

29.08.2018 klo 15:01
Heikki Vestmanin tervehdys - Heikki Vestmans hälsning

Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi Sipooseen. Kuten olette varmasti huomanneet, olette saapuneet Suomen metropolialueen viherkeitaaseen. Sipoohan on 20 000 asukkaan kaksikielinen kunta aivan Helsingin kupeessa. Kuntamme tunnetaan kauniista saaristostaan, syvistä metsistään ja vapaa-ajan aktiviteeteistaan.

Ymmärrämme Sipoossa, että viheralueet, lähimetsät ja ulkoilumahdollisuudet ovat ihmisille tärkeitä: Eurooppalaisissa tutkimuksissa on todettu, että viheralueiden määrä asuinalueilla on yhteydessä asukkaiden terveyden kanssa.

Viheralueiden ja lähimetsien vaaliminen sekä liikunta- ja urheilumahdollisuuksin kehittäminen ovatkin Sipoon suunnitelmien ytimessä. Jopa Sipoon uusi slogan kehottaa meitä kaikkia: ”Avaa aamusi metsäpolulla.”

Te suunnistajat elätte todeksi tuota slogania. Olen aina ihaillut suunnistusta. Se on mitä parhainta matalankynnyksen luontoliikuntaa ja kehittää samalla ajattelua. Ilo, jonka ihminen saa luonnossa etsimisestä ja löytämisestä, on jotenkin meihin sisäänrakennettua. Olen ylpeä, että Koululiikuntaliiton suunnistusmestaruuskilpailut järjestetään täällä Sipoossa.

Koulussa liikkuminen on ylipäätään tärkeää. Vuoden 2017 valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista ja lukio 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoista lähes neljäsosa harrasti hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan yhden tunnin. Vähintään tunnin päivässä liikkuvia oli vain alle viidesosa. Tästä syystä kaikenlaista liikkumista tulisi lisätä koulupäivien, myös eri oppituntien aikana.

Te, jotka olette löytäneet aktiivisen liikunnan palkitsevuuden, olette tärkeitä viestinviejiä ja esimerkkejä. Kertokaa luokissanne ja kaveripiireissänne siitä, miten tärkeä asia liikkuminen on teille. Kertokaa siitä hyvästä fiiliksestä, jonka luonnossa liikkuminen teille antaa. Kannustakaa muita ympärillänne aina myönteisesti ja ilon kautta.

Etsimisen ja löytämisen iloa!

Heikki Vestman
Sipoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Jag önskar er varmt välkomna till Sibbo. Som ni säkert har märkt, har ni kommit till den gröna oasen i Finlands metropolområde. Sibbo är en tvåspråkig kommun med 20 000 invånare alldeles intill Helsingfors. Vår kommun är känd för sin vackra skärgård, sina djupa skogar och sina fritidsaktiviteter.

I Sibbo förstår vi att grönområdena, närskogen och friluftsmöjligheterna är viktiga för människan: i europeiska undersökningar har man påvisat ett samband mellan mängden grönområden i ett bostadsområde och invånarnas hälsa.

Att värna om grönområden och närskogar samt att utveckla motions- och idrottsmöjligheterna är kärnan i Sibbos planering. Till och med Sibbos nya slogan uppmanar oss alla: ” Börja din dag på skogsstigen.”

Ni orienterare lever verkligen enligt den sloganen. Jag har alltid beundrat orientering. Det är naturmotion med låg tröskel, som samtidigt utvecklar tänkandet. Den glädje, som letandet och finnandet i naturen ger människan, är på något sätt inbyggd i oss. Jag är stolt, att Skolidrottsförbundets orienteringsmästerskap arrangeras här i Sibbo.

Att röra på sig i skolan är överhuvudtaget viktigt. Enligt den riksomfattande skolhälsovårdsenkät som gjordes 2017, ägnade  nästan en fjärdedel av eleverna i grundskolans åttonde och nionde klass samt gymnasiets första och andra årskurs under sin fritid högst en timme per dag åt motion som gjorde dem andfådda.  De som rör på sig minst en timme per dag var under en femtedel.  Av den orsaken borde all slags rörelse under skoldagarna öka, även under lektionerna.   

Ni, som hittat belöningen i aktivt motionerande, är viktiga sändebud och exempel. Berätta i era klasser och kamratgäng om hur viktig idrotten och motionen är för er. Berätta om den fina känsla ni får då ni rör er i naturen. Uppmuntra andra omkring er, i positiv anda och via glädjen.

Jag önskar er sökandets och finnandets glädje!

Heikki Vestman                                                         

Sibbo kommunfullmäktiges ordförande

 

Mirva Krum

Järjestäjät

OK Trian

Sipoo-Sibbo

Yhteistyökumppanit

Arla

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

OP Itä-Uusimaa, OP Östnyland
 
 
 
 
 
Halti
Olenius
Trimtex
Helakauppa
Skogsreviret
VJ Sport