Log on

Please provide us with your username (e-mail address) and password and then click on Log on.

Observera

Vi sände i år skolorna ett papper med koder till vårt nya anmälningssystem. Tyvärr har vi inte ännu kunnat ta i bruk det nya systemet och därför fungerar inte koderna på pappret. I stället använder vi det gamla systemet vilket innebär att era gamla användarkonton och lösenord fortfarande fungerar ännu detta år. Alla gamla användarkonton kommer att förstöras efter att årets Stafettkarneval har genomförts och vi startar den nya anmälningstjänsten nästa år, 2019. Vi beklagar över det inträffade.

Change password

You can change your password here. You will receive an 8-digit code to verify your identity.

Change password

If you have registered a mobile phone number to your account, you can change your password using it here. You will receive an 8-digit verification code through SMS.

Register a personal account

You can register a personal account using the form below. We will provide you with an 8-digit verification code which you will need to verify your identity. You need a working e-mail address and to provide us with your name and password, at least 6 characters long. If you want to use SMS services, you will also need to provide us with your mobile phone number.

Trian Dubble 2017

 
 
 
 
 
Halti
Olenius
Trimtex
Helakauppa
Skogsreviret
VJ Sport